ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الصلاةباب صلاة الجمعةاستحباب الغسل والتطيب والتبكير يوم الجمعة

استحباب الغسل والتطيب والتبكير يوم الجمعة