ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الطهارةباب قضاء الحاجةعدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة

عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة