ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الطهارةباب الآنيةحكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

  1. حكم استعمال أواني أهل الكتاب

  2. حكم استعمال ثياب أهل الكتاب