ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الطهارةباب المسح على الخفين - حديث...متن حديث علي في التوقيت للمسح على الخفين

متن حديث علي في التوقيت للمسح على الخفين