ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الصلاةباب المواقيت - حديث 163-165-ج

باب المواقيت - حديث 163-165-ج

  1. وقت صلاة العصر

  2. سبب الخلاف في تحديد وقت العصر

  3. الأقوال في أول وقت العصر

  4. الأقوال في نهاية وقت العصر

  5. حكم صلاة العصر قبل الغروب بركعة لغير عذر