ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الصلاةباب صلاة الجمعة - حديث 479-481الأقوال في حكم تحية المسجد...أدلة القائلين باستحباب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب

أدلة القائلين باستحباب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب