ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الطهارةباب المسح على الخفينالأسئلةالترتيب في نية رفع الحدث الأكبر والأصغر

الترتيب في نية رفع الحدث الأكبر والأصغر