ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الطهارةباب المسح على الخفينحكم المسح على الخفين في الحدث الأكبر

حكم المسح على الخفين في الحدث الأكبر