ÇáÑÆíÓÉ برامجأكثر من دائرةزكاة الحليزكاة الحلي .. رؤية شرعية

زكاة الحلي .. رؤية شرعية

  1. حكم زكاة الحلي

  2. حكم زكاة الألماس

  3. حكم زكاة النقود وبيان مقدار نصابها