ÇáÑÆíÓÉ برامجمن شرفة الحرممن شرفة الحرم [17]الصلاة .. أهميتها وفرضيتها

الصلاة .. أهميتها وفرضيتها


  1. بداية افتراض الله للصلاة المكتوبة

  2. المراد بقوله تعالى في الحديث: (قد أمضيت فريضتي)

  3. إجماع المسلمين على عدد الصلوات وركعاتها