ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الصلاةمقدمةالخلاف في كفر تارك الصلاة

الخلاف في كفر تارك الصلاة


  1. القول الراجح في الحكم بكفر تارك الصلاة