ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةجزء تباركسورة المعارجإشراقات في قوله تعالى: (كلا إنها لظى ...)

إشراقات في قوله تعالى: (كلا إنها لظى ...)

  1. معنى (لظى)

  2. معنى قوله تعالى (نزاعة للشوى)

  3. إثبات صفة الدعاء والمناداة للنار

  4. معنى قوله تعالى (تدعو من أدبر وتولى) ودلالاته

  5. معنى قوله تعالى (وجمع فأوعى) ودلالته