ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الصلاةباب المواقيت - حديث 163-165-جحكم صلاة العصر قبل الغروب بركعة لغير عذر

حكم صلاة العصر قبل الغروب بركعة لغير عذر