ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الحجباب وجوه الإحرام وصفته - حديث 745

باب وجوه الإحرام وصفته - حديث 745

  1. متن حديث عائشة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ...) وتخريجه

  2. معاني ألفاظ حديث عائشة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع ...)