ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الطهارةباب المياه - حديث 15متن حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان ...) وتخريجه

متن حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان ...) وتخريجه

  1. تخريج الحديث

  2. كلام أهل العلم في الحديث