ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةسورة الزخرف - 2إشراقات في قوله تعالى: (ونادى...معنى قوله تعالى: (أو جاء معه الملائكة مقترنين)

معنى قوله تعالى: (أو جاء معه الملائكة مقترنين)