ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةسورة الجاثيةإشراقات في قوله تعالى: (قل...معنى قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا..)

معنى قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا..)