ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةسورة الجاثيةإشراقات في قوله تعالى: (تنزيل...المراد بــ(الكتاب) في قوله تعالى: (تنزيل الكتاب)

المراد بــ(الكتاب) في قوله تعالى: (تنزيل الكتاب)