ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةجزء تباركسورة المعارجإشراقات في قوله تعالى: (كلا...معنى قوله تعالى (تدعو من أدبر وتولى) ودلالاته

معنى قوله تعالى (تدعو من أدبر وتولى) ودلالاته