ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةجزء عمسورة النبأ-3الأسئلةعارض الجهل والتأويل المبني على الاجتهاد

عارض الجهل والتأويل المبني على الاجتهاد