ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح العمدة (الأمالي)كتاب الصياممقدمةشهر رمضان .. الاشتقاق والمعنى

شهر رمضان .. الاشتقاق والمعنى


  1. حكم إضافة كلمة (شهر) إلى رمضان