ÇáÑÆíÓÉ دروسشرح بلوغ المرامكتاب الصيامكتاب الصيام [2]شرح حديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين...)

شرح حديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين...)


  1. تخريج الحديث

  2. غريب ألفاظ الحديث

  3. حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

  4. حكم تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين

  5. من فوائد الحديث