ÇáÑÆíÓÉ دروسإشراقات قرآنيةسورة الشورى - 1إشراقات في قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة..)

إشراقات في قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة..)


  1. معنى الزيادة في قوله: (..نزد له في حرثه)

  2. معنى قوله تعالى: (ومن كان يريد حرث الدنيا)